Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036117

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036117

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036117
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:28:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 november 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.