Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036110

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036110

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036110
Onderwerp Afwijzen verzoek herzien bestemmingsplan Historische Binnenstad
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 13-10-2017 13:48:46
Onderwerp Afwijzen verzoek herzien bestemmingsplan Historische Binnenstad
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 078 770 4899
Datum B&W Besluit 10-10-2017
Gerelateerde zaak 1940445
Agendacommissie 24-10-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een verzoek ingediend namens de bewoners van het Kromhout om het bestemmingsplan Historische Binnenstad voor de percelen Vest 108-130 zodanig te wijzigen dat er een achtergevelrooilijn wordt vastgelegd. Voorgesteld wordt dit verzoek af te wijzen vanwege het feit dat zowel op basis van het geldende bestemmingsplan Historische Binnenstad uit 2011 als het voorgaande bestemmingsplan Stadscentrum uit 1992 er bouwrechten voor de percelen Vest 108 130 gelden en golden, die niet beperkt zijn door een achtergevelrooilijn.

Gepubliceerd 13-10-2017