Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036105

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036105

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036105
Onderwerp Vaststellen Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Dordrecht (M11 8 nov. 2016, Niet alleen de krant is relevant)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2017 14:37:55
Onderwerp Vaststellen Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Dordrecht (M11 8 nov. 2016, Niet alleen de krant is relevant)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 10-10-2017
Gerelateerde zaak 1934494
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 8 november 2016 heeft de fractie Beter voor Dordt een motie (161108/M11) ingediend waarin de fractie het college oproept om inwoners per e-mail te informeren over omgevingsvergunningen. Bij brief van 25 april 2017 bent u over de ontwikkelingen rond de elektronische bekendmaking en kennisgeving van o.a. vergunningen geïnformeerd. Op 30 mei is de brief behandeld in de commissie Bestuur en Middelen en op 20 juni is de brief door uw raad voor kennisgeving aangenomen. Nu zijn we toe aan de volgende stap, namelijk het elektronisch bekendmaken en kennisgeven van vergunningen en andere besluiten en mededelingen. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat er een onderscheid is te maken tussen bekendmaken en kennisgeven van besluiten. Besluiten moeten worden bekendgemaakt om in werking te kunnen treden. Voor algemeen verbindende voorschriften zoals verordeningen geldt dat die bekend moeten worden gemaakt in het elektronisch gemeenteblad. Voor vergunningen en andere op individuen gerichte besluiten geldt dat die worden bekendgemaakt door uitreiking (verzending) aan de betrokkene. Daarnaast wordt van een aantal besluiten kennis gegeven in het huis-aan-huisblad. Het doel daarvan is belanghebbenden te informeren over voor hen mogelijk belangrijke besluiten, zodat zij daar, desgewenst, bezwaar tegen kunnen maken. Voor het gemak wordt in dit voorstel verder gesproken over bekendmaken.

Gepubliceerd 18-10-2017