Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036105

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036105

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036105
Onderwerp Vaststellen Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Dordrecht (M11 8 nov. 2016, Niet alleen de krant is relevant)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2017 14:37:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met de Verordening elektronische bekendmaking. Deze zal als hamerstuk worden vastgesteld in de raad van 19 december. Ten aanzien van de bekendmakingen geeft de commissie aan langer door te willen gaan met de publicatie  in het huis-aan-huis-blad. De wethouder zegt toe deze publicaties komend jaar nog voort te zetten en de effecten van de elektronische bekendmaking op de communicatie komend half jaar te monitoren t.b.v. de evaluatie. Voor de Begroting 2019 zal de raad afwegen of de bekendmakingen in een huis-aan-huisblad zullen worden voortgezet, inclusief de financiële consequenties.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de verordening te bespreken in een volgende adviescommissie, samen met de motie BVD 'niet alleen de krant is relevant' (RIS 1934432).
De politieke stelling (BVD) luidt: Besluiten zoals verordeningen, beleidsregels, vergunningen moeten naast bekendmaking of kennisgeving in het elektronisch Gemeenteblad ook standaard in de krant worden gepubliceerd.