Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036098

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036098

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036098
Onderwerp Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet Prins Clausbrug
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-10-2017 10:56:19
Onderwerp Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet Prins Clausbrug
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G van Oost-de Bode, 078 770 4274
Datum B&W Besluit 10-10-2017
Gerelateerde zaak 1936408
Agendacommissie 21-11-2017
Termijn agenda Omdat de gemeente op last van de rechter het aanbestedingstraject deels moet overdoen, wordt verdere
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De voorbereiding en realisatie van de Prins Clausbrug in Stadswerven is aanbesteed. Conform de bij de aanbesteding gehanteerde gunningscriteria dient de opdracht gegund te worden aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De door deze inschrijver opgegeven kostprijs voor de brug is afgerond € 11,7 miljoen exclusief onvoorzien, de aanlanding op het Noorderhoofd en de elektriciteitsvoorziening in Stadswerven noord. De totale kosten komen op € 12,4 miljoen zijnde € 3,5 miljoen hoger dan het gereserveerde budget van € 8,9 miljoen. Een onttrekking van € 3,5 miljoen uit de Algemene Middelen zou betekenen dat de weerstandsratio op 0,9 zou komen. Daarom wordt voorgesteld om het bovenwijkse deel van de brug te activeren en de hiermee samenhangende kapitaallasten in de meerjarenbegroting te verwerken. Hierdoor blijft de weerstandsratio boven 1,0.

Gepubliceerd 19-10-2017