Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036098

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036098

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036098
Onderwerp Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet Prins Clausbrug
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-10-2017 10:56:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 28 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Omdat de gemeente op last van de rechter het aanbestedingstraject deels moet overdoen, wordt verdere besluitvorming on hold gezet.

Wethouder Sleeking deelt mee dat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan over de aanbestedingsprocedure. De rechter heeft bepaald dat enkele technische eisen onvoldoende waren opgenomen in het aanbestedingsdocument. De rechter heeft de gemeente de gunning niet ontnomen. Gemeente moet nu heroverwegen hoe de gunning aan Dura tot stand is gekomen. Dit gaat in ieder geval tot vertraging leiden, hoeveel vertraging is nu nog niet te overzien. De voorlopige gunning wordt deze week ingetrokken in afwachting van het verdere verloop van het traject. De wethouder stelt voor om nu wel te inventariseren wat het oordeel van de fracties is over het raadsvoorstel. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of de aanbestedingsprocedure wordt voortgezet. De commissie stemt hiermee in.


Uit de inventarisatie blijkt dat de meerderheid van de commissie voorstander voor de aanleg van de brug. Deze zou door de opvallende architectuur ook een publiekstrekker worden en het autogebruik kunnen terugdringen. Een aantal fracties uit bezorgdheid over de onderhouds- en beheerskosten van de brug en de fors overschrijding van het oorspronkelijke bedrag dat er voor de bouw van de brug was uitgetrokken. Enkele fracties opteerden voor de mogelijkheid van de inzet van een veerpont of de aanleg van de brug op een andere locatie.


De wethouder antwoordt dat de gemeente niet mag afwijken van het aanbestedingstraject. Inwoners van de Stadswerven hebben daar een woning gekocht met het vooruitzicht op de aanleg van de brug. Niet doorgaan met deze gunning betekent minstens twee jaar uitstel en dus hogere kosten. Het college gaat met Rijkswaterstaat in overleg over de beheerskosten. De wethouder concludeert dat er voldoende draagvlak bestaat in de commissie voor de aanleg van de brug en de aanbestedingsprocedure wordt voortgezet.


 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Bespreking in de commissievergadering van 28 november 2017, met als politieke vraag van de fractie SP: hoe hoog bedragen de oplopende kosten voor de brug?