Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036098

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036098

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036098
Onderwerp Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet Prins Clausbrug
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-10-2017 10:56:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Status Verworpen
Titel A4 Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het raadsvoorstel over het verschaffen van een extra krediet voor realisatie van de Prins Clausbrug met kenmerk SO/1936408 als volgt aan te passen: - De punten 1, 3 en 4 te laten vervallen en een nieuw punt 1 op te nemen met de volgend tekst: "1. Besluitvorming over het al dan niet aanleggen van de brug zal plaatsvinden in een volgende raadsperiode, dus na maart 2018" Na punt 2 zal een nieuw punt 3 worden toegevoegd: "3. Ter voorbereiding van dit besluit zal onderzocht worden of een brug voor maximaal de oorspronkelijk geplande zeven miljoen gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor een kortere overspanning."
A4 Amendement terug naar de Tekentafel.pdf