Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2033723

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2033723

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2033723
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2018 15:41:29
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

D66 vraagt het college of de wethouder in de eerstvolgende commissievergadering preciezer kan aangeven wanneer de plannen voor de Kunstkerk besproken kunnen worden. De wethouder zegt toe hierover in de eerstvolgende commissievergadering duidelijkheid te geven.