Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2032383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2032383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2032383
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2018 15:44:07
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast, met twee wijzigingen: RV Energiehuis (per mail verspreid) wordt besproken bij de nieuwe behandelvoorstellen en het agendapunt over vrijwilligersondersteuning wordt naar voren gehaald omdat er een inspreker is.

Wethouder Heijkoop koppelt terug uit regionale overleggen (in plaats van woensdag):op het VNG-congres eind juni streven kabinet en gemeenten ernaar een akkoord te sluiten over het Interbestuurlijk Programma (IBP). Dordrecht en de Drechtsteden-gemeenten voorzien echter nog grote tekorten op het sociaal domein, ondanks groei van het gemeentefonds. Dordrecht heeft daarom aangegeven nog niet te kunnen instemmen met het IBP.

De raad heeft vanmiddag per mail het raadsvoorstel Kredietaanvraag Energiehuis ontvangen. De commissie besluit dat het stuk gezien de tijdsdruk niet - zoals gewoonlijk - wordt besproken in een commissie maar direct doorgaat als bespreekstuk naar de raad van 19 juni (zonder specifieke politieke vraag).