Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2032332

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2032332

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2032332
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 15:24:16
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent en stelt de agenda vast.


Naar aanleiding van de vraag van GewoonDordt over een periodieke terugkoppeling van de wethouder over LHBTI-beleid in de commissie, besluit de commissie de wethouder te vragen dit eens per 6 maanden mondeling in de commissie te doen.