Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2032312

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2032312

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2032312
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors (Ris 2151160)
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2018 15:50:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors (Ris 2151160) Voorblad stukken