Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2032309

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2032309

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2032309
Onderwerp Agenderingsverzoek WGB Windturbine Duivelseiland
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van het agenderingsverzoek en verzoekt de commissiegriffier, in afwachting van het raadsvoorstel, alvast een sprekersplein en inhoudelijke bespreking van het voorstel te plannen in de periode mei/juni.