Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2031574

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2031574

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2031574
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-10-2017 10:56:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 oktober 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Ter kennisname naar de gemeenteraad. Combineren met: 'Zienswijze van de heer/mevrouw C.H. van Holland op het ontwerp bestemmingsplan Vissersdijk-West (2039233).