Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2031558

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2031558

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2031558
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2017 15:12:51
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage A1 bij RIB Toelichting ontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage A2 bij RIB Bijlage 1. Notitie inspraak- en overlegreacties.doc Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage B bij RIB Regels ontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage C bij RIB Verbeelding ontwerp.pdf Algemeen