Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2031533

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2031533

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2031533
Onderwerp Beschikbaar stellen van een subsidie voor het uitvoeren van motie Valpreventie en Valtraining
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-10-2017 11:19:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van een subsidie voor het uitvoeren van motie Valpreventie en Valtraining Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van een subsidie voor het uitvoeren van motie Valpreventie en Valtraining Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD motie valpreventie.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype bijlage 2a voorblad BWN 2180003.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype bijlage 2b BWN 218003.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype bijlage 3 samenvatting projectplan beweeg en valpreventie 2017.docx Bijlage
Icoon voor documenttype bijlage 4 tussen evaluatie valpreventie.docx Bijlage
Icoon voor documenttype bijlage 5 overzicht zorgverzekeraars en vergoedingsmogelijkheden valpreventie.docx Bijlage
Icoon voor documenttype bijlage 6 M35 Motie Valpreventie vanaf 65+ en valtraining vanaf 80+.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1935964 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1942196 Raadsbesluit