Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2031533

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2031533

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2031533
Onderwerp Beschikbaar stellen van een subsidie voor het uitvoeren van motie Valpreventie en Valtraining
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-10-2017 11:19:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie Gemeentebelangen Dordrecht legt een stemverklaring af. De fractie VSP sluit zich daarbij aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie wil het raadsvoorstel aanhouden; fracties komen nog met een politieke vraag voor bespreking.