Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2031405

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2031405

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2031405
Onderwerp Veiligheidsregio ZHZ: Dekkingsplan Brandweer, kostenverdeelsystematiek en GR VRZHZ
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2017 10:06:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Overkoepelende brief dossiers KV GR DP VRZHZ Algemeen
Icoon voor documenttype Collegebrief zienswijze kostenverdeelsystematiek met bijlage Algemeen
Icoon voor documenttype Collegebrief wijziging GR VRZHZ met bijlagen Algemeen
Icoon voor documenttype Burgemeesterbrief reactie ontwerp dekkingsplan brandweer Algemeen
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 1942087 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Veiligheidsregio ZHZ: besluitvormingsproces Dekkingsplan, kostenverdeelsystematiek en GR VRZHZ Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Dekkingsplan 2017 presentatie MW Rien Bijlage
Icoon voor documenttype Kostenverdeelsleutel Dordrecht versie 2 Bijlage