Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2031405

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2031405

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2031405
Onderwerp Veiligheidsregio ZHZ: Dekkingsplan Brandweer, kostenverdeelsystematiek en GR VRZHZ
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2017 10:06:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie geeft haar wensen en bedenkingen ten aanzien van het Dekkingsplan Brandweer mee aan de burgemeester. De burgemeester zegt toe dat Veiligheidsregio Drechtsteden meedoen aan de nieuwe benchmark om meer inzicht te krijgen in de kosten en kwaliteit van de brandweer.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit plan voorlopig te agenderen. Na de informatieavond met de Veiligheidsregio op 26 oktober zal worden bekeken of bespreking nog gewenst is.