Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2030331

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2030331

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2030331
Onderwerp Rondvraag en sluiting
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 10:27:01
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 30 mei 2018 20:00
Besluit:

In antwoord op de vraag hoe de commissie wil spreken over de eigen rol en taakopvatting besluit de commissie hiervoor een werkgroepje te formeren bestaande uit de heet Bakker (commissiegriffier) en de heren Ouwens, Hendriks en Noldus.


In antwoord op de vraag welke onderwerpen de commissie wil agenderen voor de volgende vergadering, besluit de commissie de volgende vergadering het verslag van de accountant te agenderen en te spreken over informatieveiligheid. Tevens zal de commissie zich oriënteren op de door de accountant te houden stress-test.


In antwoord op de vraag of de commissie volgende commissie verzet kan worden naar een andere datum, besluit de commissie de volgende vergadering te houden op woensdag 13 juni tussen 19.00 en 20.00 uur.