Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2029799

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2029799

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2029799
Onderwerp Deloitte: Stresstest 2016, een financieel beeld van de gemeente Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 07-12-2017 16:28:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 13 december 2017 20:00
Besluit:

De heer Van Vugt presenteert de stress-test 2016. Deze presentatie zal ook worden toegezonden aan de raad ter kennisname.
Zie verder ook bij punt 10 (rondvraag): continuering stress-test.