Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 202949

Gemeente Dordrecht

Dossier - 202949

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 202949
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2008 Commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2009 14:25:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2008 Commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 115 - Commissie beroep- en bezwaarschriften
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt M. van Hall
Aanspreekpunt telefoon 8286
Aanspreekpunt e-mail M.van.Hall@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.E.Ossewaarde (8007423)
Datum B&W Besluit 23-06-2009
Datum verzending 01-07-2009
Agendacommissie n.v.t.
Raad 07-07-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting De commissie voor beroeps- en bijzondere bezwaarschriften van de gemeente Dordrecht is een commissie die raad en college adviseert over bezwaren op besluiten die zij hebben genomen. In het jaarverslag legt de commissie verantwoording af over haar activiteiten over 2008 en doet een aantal aanbevelingen. Aangezien deze aanbevelingen eerder zijn gedaan, heeft het college reeds actie ondernomen om deze aanbevelingen uit te voeren.
Gepubliceerd 26-06-2009