Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 202945

Gemeente Dordrecht

Dossier - 202945

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 202945
Onderwerp Raadsinformatiebrief over onderzoeksresultaten en projectevaluatie Veilig Opgroeien (Communities that Care)
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2009 14:47:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over onderzoeksresultaten en projectevaluatie Veilig Opgroeien (Communities that Care)
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E van Boxtel-Sprenger, (078) 6398781
Datum B&W Besluit 23-06-2009
Datum verzending 01-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Adviescommissie 29-09-2009
Raad 06-10-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In 2004 is een start gemaakt met het project Communities that Care, nadat de inhoudelijke en procesmatige kaders in een startnotitie waren vastgelegd. U bent nadien een aantal malen doormiddel van raadsinformatiebrieven over dit project geïnformeerd (zie het voorblad bij dossiernummer 136453; grosnummer 2008.625). In de laatste raadsinformatiebrief werd een tweede monitor aangekondigd, die de effecten van het project in beeld moet brengen. Doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief wordt u door het college over de uitkomsten van deze CtC/Jeugdgezondheidsmonitor 2008, die door de GGD Zuid-Holland Zuid is uitgebracht, ingelicht. De monitor laat een positiever beeld zien over de gezondheid en het gedrag van jongeren van 12-18 jaar ten opzichte van vier jaar geleden. Het CtC-project als zodanig krijgt wat het college betreft geen vervolg. De preventieve aanpak van het CtC-project blijkt overeen te komen met het Programmaplan Jeugd, dat het college ter uitvoering van het jeugdbeleid hanteert. De analyses van de periodieke Jeugdmonitoren bieden voldoende basis voor actualisatie van dit jeugdbeleid en de daarbij behorende aanpak. U wordt in de gelegenheid gesteld aan te geven of u de raadsinformatiebrief, inclusief de motieven tot stopzetting van het CtC-project, kunt onderschrijven en/of u het college nog aandachtspunten over dit onderwerp ter overweging wil meegeven.
Gepubliceerd 26-06-2009