Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 202945

Gemeente Dordrecht

Dossier - 202945

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 202945
Onderwerp Raadsinformatiebrief over onderzoeksresultaten en projectevaluatie Veilig Opgroeien (Communities that Care)
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2009 14:47:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 6 oktober 2009 14:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Sociale Infrastructuur - dinsdag 29 september 2009 21:15 - Adviescommissie
Besluit:
De Adviescommissie evalueert de bijdrage van het project Communities that Care (CtC) aan de positie van jongeren en heeft een aantal vragen bij de gevolgde werkwijze, de resultaten die zijn behaald en de reden van stopzetting van het project. De portefeuillehouder licht de achtergrond van het project toe. CtC heeft ons geholpen keuzes te maken in inzet van middelen in specifieke wijken. Het monitoren van de voortgang middels de jongerenmonitor levert vergelijkbare gegevens op. Dit leidt tot het voorstel CtC te beeindigen. Deze mening wordt door de commissie gedeeld. De Raadsinformatiebrief kan ter kennisneming naar de raad van 6 oktober 2009.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief c.a. te agenderen voor een nader te bepalen programmakamer Sociale Infrastructuur van de Adviescommissie.