Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 202915

Gemeente Dordrecht

Dossier - 202915

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 202915
Onderwerp Raadsinformatiebrief over invoering Wet ruimtelijke ordening
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2009 14:22:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over invoering Wet ruimtelijke ordening
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.Hoogwerf (6396157)
Datum B&W Besluit 23-06-2009
Gerelateerde zaak 202936
Datum verzending 01-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Adviescommissie 13-10-2009 i.c.m. dossier 202936
Raad 03-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met deze brief doet het college u ter kennisneming een notitie toekomen, waarin een aantal onderwerpen uit de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) worden beschreven. Als bijlage bij de notitie is een schema gevoegd, waarin de verschillen in procedure tussen de oude en de nieuwe WRO worden weergegeven. Het college geeft aan, af te willen wijken van de totnogtoe geldende werkwijze, waarbij de raad telkens voordat een nieuwe planfase wordt ingegaan, in de gelegenheid wordt gesteld zich over de ruimtelijke plannen uit te spreken en nodigt u uit, daarover met hem te overleggen.
Gepubliceerd 26-06-2009