Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 202821

Gemeente Dordrecht

Dossier - 202821

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 202821
Onderwerp E-mailbericht van wethouder Kamsteeg over risicoanalyse Herstructurering Dordt-West
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2009 12:28:37
Onderwerp E-mailbericht van wethouder Kamsteeg over risicoanalyse Herstructurering Dordt-West
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 68 - Dordt West
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Groot project Herstructurering Dordt West
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Adviescommissie 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Bij de bespreking van het projectblad 8 Grote Project: Herstructurering Dordt West in de adviescommissievergadering op 11 juni 2009 heeft wethouder Kamsteeg toegezegd een nadere toelichting aan de raad te sturen voor wat betreft het risicoprofiel ad 3: Regionale benadering. De toegezegde nadere toelichting treft u aan in zijn bijgaand e-mailbericht.
Gepubliceerd 26-06-2009