Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 202821

Gemeente Dordrecht

Dossier - 202821

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 202821
Onderwerp E-mailbericht van wethouder Kamsteeg over risicoanalyse Herstructurering Dordt-West
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 26-06-2009 12:28:37
   
Vergadering - Wonen en Leefbaarheid - dinsdag 1 september 2009 22:15 - Adviescommissie
Besluit:
De vraag van de fractie GroenLinks, die om agendering heeft gevraagd, voor wat betreft het risico van een structureel hoge instroom van kansarme groepn en verkeerde doelgroepen wordt door wethouder Kamsteeg beantwoord.
De adviescommissie vindt dat het e-mailbericht hiermee afdoende is behandeld en kan worden gearchiveerd.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
Op verzoek van GroenLinks die behoefte heeft aan een inhoudelijke in plaats van cijfermatige insteek van de discussie over dit onderwerp, besluit de Agendacommissie om dit bericht te agenderen voor een programmakamer Wonen en Leefbaarheid op 1 september 2009 en daarvoor dertig minuten uit te trekken.