Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2026761

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2026761

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2026761
Onderwerp Raadsinformatiebrief over screening aspirant-huurders
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-09-2017 14:35:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaring van de fractie SP.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en het raadsvoorstel van het college af te wachten (toegezegd in december) en hierover begin 2018 het debat te voeren in de commissie en een besluit te nemen in de raad.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie wil dit punt graag bespreken in de eerstvolgende commissievergadering met als politieke vraag: kunnen wij het beleid inzake screening van huurders nog steeds ondersteunen (D66)?