Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2026525

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2026525

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2026525
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolg Toekomst van de regionale samenwerking
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-10-2017 09:12:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te bespreken in de raadsbrede themabijeenkomst van 8 november 2017.