Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2022534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2022534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2022534
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering Dubbelsteynlaan West binnen project Damplein
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2017 16:10:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering Dubbelsteynlaan West binnen project Damplein
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJA van Esch - 770 4702
Datum B&W Besluit 19-09-2017
Gerelateerde zaak 1931615
Adviescommissie 10-10-2017
Gepubliceerd 10-10-2017