Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2022534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2022534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2022534
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering Dubbelsteynlaan West binnen project Damplein
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2017 16:10:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief te behandelen in de commissievergadering van november of december 2017 met -Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties VVD en het CDA over 'beloofd is beloofd, Damplein helemaal nieuw' (2022452)-Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties VVD en het CDA over 'beloofd is beloofd, Damplein helemaal nieuw' (2004550).