Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2018299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2018299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2018299
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel Herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV (2014653)
Ingekomen/gepubliceerd 21-09-2017 14:54:10
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel Herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV (2014653)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 26-09-2017
Gepubliceerd 21-09-2017