Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2018299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2018299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2018299
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel Herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV (2014653)
Ingekomen/gepubliceerd 21-09-2017 14:54:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding herziene grex DKIV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel Herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV (2014653) Voorblad stukken