Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2018299

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2018299

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2018299
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij het voorstel Herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV (2014653)
Ingekomen/gepubliceerd 21-09-2017 14:54:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.