Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014750

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014750

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014750
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 9e wijziging van het algemeen mandaatbesluit Dordrecht
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2017 14:34:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 september 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.