Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014750

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014750

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014750
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 9e wijziging van het algemeen mandaatbesluit Dordrecht
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2017 14:34:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 9e wijziging van het algemeen mandaatbesluit Dordrecht
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, tel.no. 770 4173
Datum B&W Besluit 05-09-2017
Gerelateerde zaak 1917389
Toelichting

Het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht is gewijzigd. Het wijzigingsbesluit wordt u ter kennisname aangeboden.

Gepubliceerd 14-09-2017