Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014730

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014730

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014730
Onderwerp Vaststellen 2e Verzamelwijziging 2017
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2017 14:34:49
Onderwerp Vaststellen 2e Verzamelwijziging 2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar RMA Spriensma, tel.no. 770 2021
Datum B&W Besluit 05-09-2017
Gerelateerde zaak 1915889
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting, zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en met een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. Verder is in de verzamelwijziging een aantal deelwijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten (in dit geval de kadernota 2018), waarbij de begrotingswijziging niet direct met het voorstel is verwerkt. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is de 2e verzamelwijziging van de begroting 2017, en bevat 20 deelwijzigingen, die hieronder afzonderlijk zijn toegelicht. De verzamelwijzing heeft geen effect op het begrote resultaat 2017.

Gepubliceerd 14-09-2017