Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014710

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014710

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014710
Onderwerp Vaststellen Tariefsverordeningen 2018: precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2017 11:39:56
Onderwerp Vaststellen Tariefsverordeningen 2018: precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, tel.no. 770 4157
Datum B&W Besluit 05-09-2017
Gerelateerde zaak 1919846
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van tariefsverordeningen voor het volgende begrotingsjaar leggen wij u een voorstel voor tot vaststelling van de verordeningen 2018 voor precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht. In deze verordeningen zijn de tariefaanpassingen voor 2018 verwerkt.

Gepubliceerd 08-09-2017