Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014710

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014710

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014710
Onderwerp Vaststellen Tariefsverordeningen 2018: precariobelasting, marktgeld en reinigingsrecht 2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2017 11:39:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 november 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 september 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

de commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de Begroting en na de begrotingsbehandeling als hamerstuk te agenderen.