Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014678

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014678

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014678
Onderwerp Vaststellen Tariefsverordeningen 2018: ozb, riool en afvalstoffen
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-09-2017 11:16:39
Onderwerp Vaststellen Tariefsverordeningen 2018: ozb, riool en afvalstoffen
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaar, tel.no. 770 4157
Datum B&W Besluit 05-09-2017
Gerelateerde zaak 1919676
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de tariefsverordeningen voor het volgende begrotingsjaar leggen we u het voorstel voor tot vaststelling van de verordeningen 2018 voor de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De aanslag voor deze verordeningen wordt, tezamen met de WOZ-beschikking, via een gecombineerde aanslag opgelegd. In deze verordeningen zijn de tariefsaanpassingen voor 2018 verwerkt als mede enkele kleine aanpassingen op grond van voortschrijdend inzicht. De tariefsaanpassingen voor de verordeningen onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing 2018 vinden plaats conform het tariefbeleid dat door u bij de Begroting 2016 en Kadernota 2018 is vastgesteld. Basis voor de ontwikkeling van de ozb-percentages zijn de begrote ozb-opbrengsten, de inflatiecorrectie, de verwachte waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen en de verwachte leegstand bij gebruik niet-woningen.

Gepubliceerd 08-09-2017