Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014653

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014653

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014653
Onderwerp Vaststellen herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Onderwerp Vaststellen herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar O Verschoor en NJ van Klinken, tel.no. 770 2907 en 770 4271
Datum B&W Besluit 05-09-2017
Gerelateerde zaak 1919195
Agendacommissie 19-09-2017
Adviescommissie 26-09-2017
Raad 10-10-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd om de herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV en daarmee de nieuwe kaders vast te stellen en kennis te nemen van de onderbouwing met betrekking tot de financiële haalbaarheid van het plan Dordtse Kil IV als geheel. Daarnaast wordt gevraagd om een krediet van € 2 miljoen om, conform de realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat, de eerste gemeentelijke bijdrage van € 2 miljoen aan de combivariant N3-A16 te kunnen betalen.

Gepubliceerd 20-09-2017