Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014653

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014653

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014653
Onderwerp Vaststellen herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen herziene grondexploitatie Dordtse Kil IV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding herziene grex DKIV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD vaststelling herziene grex DKIV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 217017 voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 217017 rubriek 6 begrotingswijziging exploitatie Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 217017 rubriek 7 begrotingswijziging per I-R-V Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1919195 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1926088 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit