Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014613

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014613

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014613
Onderwerp Indienen zienswijze op voorgenomen begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 07-09-2017 16:38:49
Onderwerp Indienen zienswijze op voorgenomen begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, tel.no. 078 770 4716
Datum B&W Besluit 05-09-2017
Gerelateerde zaak 1919424
Adviescommissie 19-09-2017
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 6 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) de 'Knoppen'-notitie jeugdhulp ZHZ 2017 besproken. Uit deze notitie blijkt dat er voor 2017 een bedrag van € 5,4 miljoen extra nodig is in aanvulling op de rijksmiddelen voor de jeugdhulp (inclusief de eerdere toestemming van het AB ter hoogte van € 1,6 miljoen). De extra middelen zijn nodig om de continuïteit van de jeugdhulp te waarborgen. Het AB heeft op 6 juli jl. besloten om de voorgenomen begrotingswijziging voor 2017 van € 5,4 miljoen, op basis van de knoppennotitie, voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden.

Gepubliceerd 07-09-2017