Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2014541

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2014541

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2014541
Onderwerp Zienswijze Regionale woonvisie
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Onderwerp Zienswijze Regionale woonvisie
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Bezemer en B. Korteweg, tel.no. 770 4831 en 770 2806
Datum B&W Besluit 05-09-2017
Gerelateerde zaak 1914754
Adviescommissie 19-09-2017
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor een zienswijze in te brengen bij het Drechtstedenbestuur op het voorgenomen besluit van het Drechtstedenbestuur om de Woonvisie Drechtsteden 2017-2030 vast te stellen. Wij zijn van mening dat de regionale woonvisie op een aantal onderwerpen onvoldoende ambitie toont. De Drechtraad neemt op 5 december 2017 een besluit over de ingekomen zienswijzen en de woonvisie.

Gepubliceerd 20-09-2017