Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2013725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2013725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2013725
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit bekrachtigen geheimhouding Troelstraweg 125-127 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Troelstraweg 125-127 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging Troelstraweg - voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Troelstraweg - rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Troelstraweg - rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1901996 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1925190 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit