Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2013725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2013725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2013725
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N.E. Landman en J.L. Slager, tel.no. 770 3605 en 770 4878
Datum B&W Besluit 29-08-2017
Gerelateerde zaak 1901996
Agendacommissie 19-09-2017
Raad 26-09-2017
Toelichting

Wij stellen uw raad voor het perceel aan de Troelstraweg 125-127 in exploitatie te nemen. Door middel van het openen van de grondexploitatie kunnen de kosten van het bouw- en woonrijp maken van de locatie geactiveerd worden. De opstallen zijn in 2016 gesloopt. De verkoop start nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Naar verwachting kunnen de eerste zelfbouwers begin 2019 starten met de bouw van hun woning. De te maken gemeentelijke kosten worden naar verwachting ruimschoots gedekt door de grondopbrengsten. Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijgevoegde grondexploitatie (inclusief de toelichting daarop). Wij zijn van mening dat openbaarmaking van deze grondexploitatie (inclusief toelichting) de financiƫle, economische en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt, aangezien hierin vertrouwelijke financiƫle gegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking van dit stuk weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen. Gelet op de artikelen 25, tweede en derde lid en 55, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur verzoeken wij uw raad de geheimhouding van de grondexploitatie te bekrachtigen.

Gepubliceerd 20-09-2017