Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2011536

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2011536

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2011536
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Pilot met deelfietsen door Arriva en afhandeling motie M21 Parkeren P&R terrein Stadswerven
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over Pilot met deelfietsen door Arriva en afhandeling motie M21 Parkeren P&R terrein Stadswerven Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage A bij Beleidsregels - Potentiele toekomstige locaties deelfietsen Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage B bij Beleidsregels - Voorbeeld APV-vergunning deelfietsstation Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage C bij Beleidsregels - Voorbeeld aanvraagformulier deelfietsstation Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage D bij Beleidsregels - Voorbeeld Vrijwaringsovereenkomst deelfietsstation Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Toelichting Beleidsregels Deelfietsen Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Toelichting Nadere regels Deelfietsen Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Projectplan Pilot deelfiets Arriva gemeente Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Artikel Dossier Deelfiets, De deelfiets gaat snel doorbreken in Nederland Algemeen
Icoon voor documenttype Aanpak Inventarisatie kansrijkheid P+Fiets Dordrecht door het CROW Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Arriva Pilot Deelfiets Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Motie M21 Parkeren terrein Stadswerven.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Nadere regels 1904104 B&W besluit
Icoon voor documenttype Beleidsregels 1904104 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Pilot met deelfietsen door Arriva en afhandeling motie M21 Parkeren P&R terrein Stadswerven Voorblad stukken