Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2010195

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2010195

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2010195
Onderwerp Raadsinformatiebrief over concept Reclamebeleid 2017-2027
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-09-2017 11:05:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 september 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen. De commissie geeft aan het Reclamebeleid te zijner tijd wel te willen bespreken met als politieke vraag: kunnen wij ons vinden in de kaders die ten aanzien van dit beleid gesteld worden? (CDA)