Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2010195

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2010195

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2010195
Onderwerp Raadsinformatiebrief over concept Reclamebeleid 2017-2027
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-09-2017 11:05:44
Onderwerp Raadsinformatiebrief over concept Reclamebeleid 2017-2027
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar L. van der Vegt, tel.no. 770 4616
Datum B&W Besluit 29-08-2017
Gerelateerde zaak 1916035
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben het reclamebeleid 2017 – 2027 in concept vastgesteld. Er is behoefte aan actualisering van het beleid omdat het reclamebeleid, zoals vastgelegd in de vorige nota verouderd was en gedeeltelijk onvolledig bleek. Het concept beleid is tot stand gekomen in overleg met de betrokken sectoren en diensten en er zijn verkennende gesprekken gevoerd met huidige en potentiele reclame exploitanten. Deze nota actualiseert het reclamebeleid uit 1999. Hierin zijn de tussentijdse raads- en collegebesluiten op het reclamebeleid verwerkt en de vastgestelde startnotitie 'commerciële medefinanciering van voorzieningen in de openbare ruimte'. Samen met de aanpassingen in de Welstandsnota over het onderdeel reclame vormt deze nota het nieuwe beleidskader voor de zichtbare reclame-uitingen op voor publiek toegankelijke plaatsen. Wij geven dit concept beleid vrij voor inspraak. Daarna komen wij met een voorstel het reclamebeleid vast te stellen.

Gepubliceerd 06-09-2017