Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2010108

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2010108

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2010108
Onderwerp Vaststellen Wijziging regeling onderlinge samenwerking Drechtsteden
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-09-2017 14:33:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Wijziging regeling onderlinge samenwerking Drechtsteden Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1913028 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Dordrecht.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Gemeenschappelijke regeling samenwerking Drechtsteden versie 2.0 (schone versie).doc Bijlage
Icoon voor documenttype Gemeenschappelijke regeling samenwerking Drechtsteden versie 2.0 (wijzigingen zichtbaar).doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1913028 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1921792 Raadsbesluit