Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2010089

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2010089

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2010089
Onderwerp Vaststellen Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-09-2017 14:26:21
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1912989 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Dordrecht.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden RAAD Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 bij Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden RAAD Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype GRD 13 0 (def.).doc Bijlage
Icoon voor documenttype REGELING 13 0 (Wijzigingen zichtbaar) Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1912989 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Wijzigingsbesluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Wijzigingsbesluit GRD 12e wijz Raadsbesluit